Auto moto

Víte, kdy vám může policie sebrat řidičák?

Je známo, že pravomoc policisty zadržet kontrolovanému šoférovi řidičský průkaz, je opravdu jedna z možností, jak o tuto malou kartičku přijít. Jenže většina lidí si myslí, že je tento trest stihne jen za příliš vysokou rychlost. Policisté to ale vidí jinak a v určitých případech tuto pravomoc mohou použít. Bohužel jsou ale i známy případy, kdy byla tato pravomoc zneužita. V konečné fázi je totiž odejmutí řidičáku ochranným institutem, nikoli sankcí za přestupek, protože ten může uložit pouze orgán k tomu příslušný a ve správním řízení.

rychlost auta

Vysvětlení tohoto počinu je jednoduché. Jde o ochranu ostatních účastníků silničního provozu před možným nebezpečím, a to tím, že osobě, která je nezpůsobilá řídit vozidlo, se zabrání v jeho dalším řízení.

Jak přesně to funguje?

·         Policista může zadržet řidičák osobě, která je podezřelá, že způsobila dopravní nehodu, při které došlo k těžké újmě na zdraví nebo dokonce úmrtí. V takovém případě je odebrání řidičského průkazu oprávněním policisty, ne jeho povinností.

·         Sebrat jej může také osobě, která z místa nehody ujela a měla na ní účast, přitom má také povinnost tuto skutečnost nahlásit policii. Otázkou vyvstává, zda je nehoda vážná a se zraněním, nebo se jedná o menší škrábnutí auta na parkovišti u obchodního centra. V souvislosti s tímto se jedná o sankční charakter.
majáky auta

·         Také v podezření, že osoba, jež řídí motorové vozidlo, požila alkohol nebo užila jinou návykovou látku – před jízdou či během jízdy – tady bude všem jasné, že podnapilý řidič, nebo dokonce velmi opilý, za volantem nemá co dělat. Rozhodnutí policisty, že řidičský průkaz zadrží osobě nezpůsobilé řídit automobil, je na místě. Výjimku tvoří řidiči, kteří užili například cigaretu marihuany dva týdny před kontrolou, a kterým lze tuto látku zjistit ze slin. Zadržení řidičáku by tak nemělo být místo sankce za tento přestupek.

·         Také pokud se osoba při kontrole odmítne podrobit vyšetření na alkohol nebo návykovou látku, může policista individuálně posoudit, zda je či není způsobilá k řízení motorového vozidla.

·         Nemáte řidičské oprávnění zrovna na kamion, přesto ho řídíte? Pak věřte, že za účelem ochrany ostatních účastníků provozu na pozemní komunikaci, zcela jistě přijdete i o řízení vozidel ve „své skupině“.

·         Pokud osoba, která má trest zákaz řízení motorových vozidel a přesto se tohoto dopouští a navíc stále neodevzdala své řidičské oprávnění, policista jej může odebrat, čímž napravuje protiprávní vztah.

Pokud už o řidičský průkaz přijdete, platí, že nesmíte po dobu jeho zadržení řídit motorová vozidla.