Business

Instalatér versus kutil

Někteří kutilové si troufají na ledacos, a možná, že si i v této souvislosti vybavíte nějakou reklamu na zboží z hobby marketu. Kutilství je jistě chvályhodná činnost, ovšem přece jen jsou profese, které vyžadují hlubší znalosti a dovednosti, a kde kutil nemusí být konkurence schopný. Jedním z příkladů je profese instalatéra.

instalatérské práce

Ručí za práci – Když si doma rozvedete vodu a ono vám to někde kape, tu a tam protéká, netěsní či jinak zlobí, můžete se zlobit sami na sebe, ale pokud své chyby nenapravíte, nikdo to za vás neudělá. Instalatéři za svou práci ručí, a to i tehdy, pokud se např. za pár dnů objeví prasklina u nějaké armatury. Instalatéři reflektují na takovéto reklamace velmi rychle už jen z toho důvodu, že si udržují na trhu dobré jméno.

vodovodní rozvody

Drží krok se současnými trendy – instalatérská profese se vyvíjí mílovými kroky, jen si vybavte, pokud jste pamětníci, jak se dříve rozváděla voda v domě. Převážně ocelovými trubkami s vyřezanými závity a s těsnícím „česáním“. Dnes se voda tahá v plastu, polypropylenové trubky a armatury se svařují a podobné změny se týkají i rozvodů topení, kde se dobře ujaly měděné či vícevrstvé trubky. Provádí se i montáže topení v podlaze a další činnosti, kde by amatér musel zvládnout většinu odborných znalostí a dovedností v relativně velmi krátkém čase. Amatér mnohdy volí i nevhodně metody a postupy, kde by profesionál postupoval naprosto odlišně.

Pracují i se specifickými pomůckamiinstalatéři v Praze ke své práci využívají i takové pomůcky, nářadí a prostředky, s nimiž běžný „smrtelník“ nepřijde do styku. Kupříkladu autogén, tedy svařovací souprava pro svařování plamenem pomocí kyslíku a acetylenu. Musíte na tuto práci mít nejen patřičné oprávnění, ale i zkušenosti a znalosti, je to manipulace s tlakovými láhvemi, kde jsou přísná bezpečnostní opatření namístě.