Business

Snížení spotřeby paliva


Snížení spotřeby paliva je možné dosáhnout bezpečnými a efektivními způsoby. Nemělo by to však nikdy být na úkor bezpečnosti, kdy se někdo ve snaze uspořit pár korun plouží pomalou rychlostí, zbytečně pomalou akcelerací naštve řidiče, jedoucí za ním nebo při jízdě z kopce vypíná motor. Je důležité uvědomit si, že se při vypnutí zapalování zamyká volat a jízda z kopce se zamknutým volantem určitě bezpečná není. Než si to řidič uvědomí, může dojít k dopravní nehodě se závažnými následky.

lpg stojan

Významným způsobem snížení provozních nákladů je přechod na jiný, samozřejmě levnější, druh paliva, na LPG nebo CNG. Jestliže se tato změna s ohledem na výši investice a předpokládaný počet najetých kilometrů nevyplatí, lze provozní náklady snížit snížením spotřeby současného paliva za dodržení zásad hospodárné jízdy.

vw střešní nosič

Nejjednodušší cestou je snížení aerodynamického a valivého odporu. Podhuštěné pneumatiky zvyšují valivý odpor, jsou hlučné, rychleji se opotřebovávají a jsou nebezpečné. Aerodynamický odpor je možné snížit tím, že zvláště v létě budeme jezdit se zapnutou klimatizací a okna necháme zavřená. Zvláště ve vyšších rychlostech otevřená okna výrazněji zvyšují spotřebu paliva. Spotřebu zvyšuje i střešní nosič nebo pouze oku lahodící přídavné spoilery a křídla. Sledujte provoz, předvídejte, jezděte plynule tak, abyste co nejméně používali brzdu.

Specifickým způsobem posuzování spotřeby paliva je měrná spotřeba paliva, ta udává, jaké hmotnostní množství paliva je potřebné k vyprodukování jednotky mechanické práce. Ta je přímo úměrná účinnosti motoru, to znamená, že čím je účinnost motoru vyšší, tím nižší je měrná spotřeba paliva. Měrná spotřeba paliva závisí nejen na druhu motoru, ale i na jeho provozních podmínkách. Jeden spalovací motor nemá jednu hodnotu měrné spotřeby paliva, ale rozsah, který závisí na zatížení motoru a otáčkách, při kterých se spotřeba měří.